xla academy
xla academy

Wij creëren trainingscontent en leveren trainingsoplossingen

XLA®Academy

Wij creëren trainingscontent en leveren trainingsoplossingen aan partners en eindklanten op Introductie, Foundational, Practitioner en Trainer niveaus. De XLA Academy is onderdeel van XLABS en werkt samen met opleidingsorganisaties en IT-bedrijven. We delen good practices en bewezen rituelen om XLA succesvol toe te passen. Dit doen we met e-learning oplossingen, verschillende klassikale trainingen en train-the-trainer. Met uitzondering van de e-learning en train-the-trainer, is een aantal van 8 tot 12 cursisten per klas vereist om een training door te laten gaan.

E-learning

Maak voor het eerst kennis met de wereld van Experience Management (XM) en XLA®. Deze training is gemaakt om je een eerste inzicht te geven in de wereld van XM en XLA® in je eigen tempo, waar je ook bent. We bieden vier e-learnings: De kracht van XM, De essentie van XM, De componenten van XM en De implementatie van XM.

Duur: 60 minuten

Klassikale training

Introductie tot XM en XLA®

Deze training biedt je de kennis om de ervaring van eindgebruikers te verbeteren en de zakelijke impact te vergroten door betere samenwerking met XM en XLA® in je dagelijkse werk. Deze training richt zich op XM en XLA® en hun belang voor organisaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen SLA en XLA®, en KPI en XI. Het verklaart de Magische Zone en de factoren die ervaringen creëren. Deelnemers leren over de Experience Economy, de Service Profit Chain en Moonshot Thinking, en hoe deze concepten organisaties beïnvloeden. Deze training behandelt ook praktische technieken voor XM en XLA®, waaronder waardecirkels, waardestromen en waardedrijvers, en hoe deze het XLA® framework beïnvloeden. Je krijgt inzicht in hoe het op één lijn brengen van belangen bijdraagt aan een win-winrelatie en hoe dienstverleners en serviceafnemers samenwerken in een service-ecosysteem.

Duur: 4 uur

Foundation van XM en XLA®

Deze training bouwt voort op de concepten die zijn behandeld in de Introductie tot XM en XLA® training, en gaat dieper in op de essentie van een goede ervaring en waarom deze essentieel is voor je eindgebruiker. Naast een meer diepgaande theoretische uitwerking bevat deze training praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten. Je stelt vast waar jouw organisatie staat en waar je wilt staan op het gebied van klantervaring. Op basis van die beoordeling biedt de training een stapsgewijze handleiding voor het bereiken van een klantervaring die is afgestemd op de verwachtingen en die zich bevindt in de “Zone van Goed Genoeg”. De training behandelt best practices voor het implementeren van experience via de Experience Management Journey en bevat oefeningen om een overtuigende business case en actieplan op te stellen om verder te gaan.

Duur: 2 dagen

XM and XLA® Practitioner

Deze praktische training stelt je in staat om zelfstandig XM en XLA® in te richten en te borgen in jouw organisatie. Deze training is ontworpen voor zowel IT-bedrijven, zoals Managed Service Providers, als eindklanten, zoals grote ondernemingen en publieke organisaties. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor interpretatie en oefeningen. We gebruiken casestudies, rituelen om culturen te veranderen of te versterken, en best, good en emerging practices. Je kunt tevens de drie waardedrijvers (ervaring, business impact en samenwerking) toepassen. Practitioner level betekent dat je een beter inzicht hebt van de problemen die je wilt oplossen en effectief kunt werken onder beperkte tijd en druk, met minimale of geen hulp.

Opmerking: Het succesvol afronden van de Foundation-training is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de Practitioner training.

Duur: 2 dagen

Train-the-trainer 

Het train-the-trainer programma (TTT) is bedoeld om trainers voor te bereiden op het geven van consistente, hoogwaardige en inspirerende XM- en XLA®-training. Ons doel is om niet alleen deskundige XM- en XLA®-professionals op te leiden, maar ook charismatische trainers die passie en motivatie kunnen opwekken bij hun publiek. Dit unieke programma behandelt zowel de essentiële kennis van XM en XLA® als de benodigde soft skills om deze op een boeiende manier over te brengen. Kandidaat-trainers doen eerst kennis op door deel te nemen aan onze Introductie en Foundation training. Daarna worden trainings-vaardigheden bijgeschaafd door middel van vijf dagen persoonlijke instructie. We oefenen krachtige hulpmiddelen zoals storytelling, hoe je klassikale discussies bevordert en hoe je omgaat met veeleisende cursisten. Het programma wordt afgesloten met 2,5 dag on-the-job uitvoering, waarbij kandidaat-trainers zowel de Introductie als de Foundation training samen met een van onze senior trainers klassikaal aan de opdrachtgever geven volgens het principe; wij trainen jou, wij trainen samen, jij traint zelf. Gecertificeerde trainers nemen ook deel aan jaarlijkse coaching om hun vaardigheden op een hoog niveau te houden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot XM en XLA®.

Opmerking: Het succesvol afronden van de Foundation training is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het train-the-trainer programma.

Duur: 7.5 dagen