xla academy
home

Zinvollere
SLA’s met XLA

SLA’s zijn de hoeksteen voor outsource contracten. Een Service Level Agreement maakt minimale prestatieniveaus tastbaar. Maar hoe zit het met wat het bedrijf, de werknemers en de klanten nodig hebben? Valt dat binnen de scope? En is de aard van de samenwerking gunstig voor beide partijen? De deal sluiten is één, maar zorgen dat het werkt is waar het echt om draait. Anders worden problemen “onder het tapijt geveegd” en wordt de win-win “onder de bus gegooid”. Dat is waar XLA uitkomst biedt:

Het Xperience Level Agreement raamwerk begeleidt het ontdekken en definiëren van impliciete behoeften en maakt zinvollere SLA’s mogelijk. Om ‘lean’ te zijn in het digitale tijdperk, moet je zinvol zijn. Dat is niet voorschrijven “wat je moet doen”, maar hoe je problemen snel en effectief oplost om de klant de beste waarde te bieden.

Zinvollere SLA’s met XLA is gebaseerd op drie pijlers:

1

Resultaat eerst.
Zinvol betekent het duidelijk definiëren van gedeelde doelen die een meetbare impact van het gedane werk belichamen. Zakelijk impact staat gelijk aan resultaat.

3

Altijd waarde leveren.
Zinvol betekent het tegengaan van verspilling om de klant en andere belanghebbenden meer waarde te kunnen bieden.

5

Diepgaande samenwerking.
Zinvol betekent het hebben van een veilige cultuur en de juiste processen om gebreken en fouten aan het licht te brengen zodat mensen ze kunnen herstellen zonder angst en ‘blame-gaming’.